Obrt

Da li je ovo paket za Vas?

Paket je namjenjen fizičkim osobama. Moduli uključeni u paket omogućuju samostalno poslovanje poduzetnika uključujući segmente maloprodaje, ugostiteljstva, veleprodaje i računovodstva. U slučaju da poduzetnik posluje na više lokacija, omogućena je jednostavna razmjena podataka između svih poslovnih jedinica.


Zašto Luceed - Obrt?

Komunikacija unutar paketa usklađuje poslovne procese te smanjuje količinu unosa podataka. Tako utrošeno vrijeme bitno se smanjuje što direktno utječe na broj potrebnih djelatnika u sustavu obrade podataka. Unificirane forme i prečaci osiguravaju jednosavno snalaženje u programu što dodatno povečava jednostavnost korištenja programa.

Podatak unešen u Luceed i generiran iz njega dostupan je iz svih djelova programa. Time je omogućeno pravovremeno reagiranje na nastale situacije i olakšano donošenje operativnih, taktičkih i strateških odluka u procesu poslovanja. Praćenje troškova omogućeno je prema mjestima, nositeljima i tipovima što se prenosi u Knjigu primitaka i izdataka gdje je omogućena daljnja analiza.


Glavne značajke

 • omogućuje optimizaciju procesa poslovanja
 • praćenje troškova i prihoda prema centrima odgovornosti
 • sigurnost podataka
 • jednostavnost korištenja
 • komunikacija implementiranih modula bitno skraćuje vrijeme izvršenja operacija
 • mogućnost neograničenog broja korisnika
 • komunikacija programa s e-servisima (e-banking, ePDV...)
 • neograničeni broj korisničkih ispisa (više tipova ispisa za jedan dokument)
 • jednostavan alat za praćenje prodajnih procesa - Sales Control Center
 • neograničeno definiranje prodajnih akcija
 • evidencija kronologije događaja u programu
 • export podataka u druge formate radi daljnjeg korištenja i analiza (Excel, CSV...)


Moduli uključeni u paket

 • Osnovni modul
 • Fakturiranje/Veleprodaja
 • Robno/materijalno poslovanje
 • Kalkulacije
 • Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Gotovinska blagajna
 • Obračun plaća
 • Putni nalozi i loko vožnja
 • Osnovna sredstva
 • Kasa
 • Virmani
 • Obračun kamata

Neka od izvješća

 • obračun prometa po: proizvodima, grupama proizvoda, načinima plaćanja
 • obračun pdv-a
 • obračun ambalažne naknade
 • obračun djelatnika
 • evidencija pekarske proizvodnje (KEUB)
 • obračun RUC-a
 • analiza reversa
 • obračun prometa po poreznim tarifama
 • stanje zalihe s usporedbom perioda
 • starosna struktura zalihe
 • izvješća vezana uz plaće
 • direktna izrada grafikona za sva izvješća
 • export podataka u excel i html radi daljnjih analiza

Dodatne opcije

 • automatsko povezivanje ostalih modula koji nisu uključeni u navedeni paket
 • povezivanje s modulom Loyalitya
 • povezivanje s modulom Hotel
 • međusobno povezivanje izdvojenih poslovnih jedinica