Veleprodaja

Da li je ovo paket za Vas?

Paket je namjenjen fizičkim i pravnim osobama koje se u svom poslovanju susreću sa veleprodajom kao načinom poslovanja. Omogućuje kreiranje, obradu i analizu veleprodajnih dokumenata. Pored navedenog omogućuje praćenje robnog poslovanja, izradu kalkulacija i evidenciju ulaznih i izlaznih računa na temelju kojih se generira obračun PDV-a. Uz kvalitetno vođenje Knjige ulaznih i izlaznih računa, u svakom trenutku nudi uvid u financijsku karticu partnera i obračun PDV-a. U slučaju da poduzetnik posluje na više lokacija, omogućena je jednostavna razmjena podataka između svih poslovnih jedinica.


Zašto Luceed - Veleprodaja?

Fleksibilnost programa i niz korisnih operativnih opcija bitno utječu na kvalitetu rada u programu. Paket daje mogućnost samostalnog kreiranja velikog broja izvješća vezanih uz prodaju, robno i materijalno poslovanje. Unificirane forme i prečaci osiguravaju brzo snalaženje u programu što dodatno povečava jednostavnost korištenja programa.


Glavne značajke

 • jednostavnost korištenja
 • mogućnost kreiranja neograničenog broja cjenika za partnera i grupu partnera
 • mogućnost kreiranja liste „Ulistanih artikala“
 • mogućnost kreiranja uvjeta za partnere (cjena, količinski rabati, cassa sconto, financijski limiti....)
 • povezivanje izdvojenih poslovnih jedinica s centralom
 • komunikacija programa s e-servisima (e-banking, ePDV...)
 • neograničeni broj korisničkih ispisa (više tipova ispisa za jedan dokument)
 • jednostavan alat za praćenje prodajnih procesa - Sales Control Center
 • neograničeno definiranje prodajnih akcija
 • mogućnost neograničenog broja korisnika
 • praćenje otvorenh stavki kupca kroz Knjigu ulaznih i izlaznih računa
 • export podataka u druge formate radi daljnjeg korištenja i analiza (Excel, CSV...)


Moduli uključeni u paket

 • Osnovni modul
 • Fakturiranje/Veleprodaja
 • Robno/materijalno poslovanje
 • Kalkulacije
 • Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV

Neka od izvješća

 • obračun prometa po: proizvodima, grupama proizvoda, načinima plaćanja
 • obračun pdv-a
 • obračun ambalažne naknade
 • obračun djelatnika
 • evidencija pekarske proizvodnje (KEUB)
 • obračun RUC-a
 • analiza reversa
 • obračun prometa po poreznim tarifama
 • stanje zalihe s usporedbom perioda
 • starosna struktura zalihe
 • direktna izrada grafikona za sva izvješća
 • export podataka u excel i html radi daljnjih analiza

Dodatne opcije

 • automatsko povezivanje ostalih modula koji nisu uključeni u navedeni paket
 • automatsko kontiranje svih veleprodajnih i skladišnih dokumenata za koje je podešena shema prijenosa. Uvjet je korištenje modula LUCEED - Financijsko knjigovodstvo
 • automatsko kontiranje (potpuno i djelomično) ulaznih računa uz uvjet da je zadana shema knjiženja za ulazne račune. Uvjet je korištenje modula LUCEED - Financijsko knjigovodstvo
 • automatsko kreiranje Knjige primitaka i izdataka po evidentiranom plaćanju. Uvjet je korištenje modula LUCEED - Knjiga primitaka i izdataka
 • povezivanje s modulom Loyalitya (vlastiti članovi)