Robno/materijalno poslovanje

Modul služi za praćenje i analizu skladišnog poslovanja, obradu skladišnih dokumenata, financijsko i komadno praćenje stanja zalihe te kreiranja inventura, izvješća i analiza. Ne ograničava broj skladišta i skladišnih dokumenata. Kreiranjem skladišta i/ili skladišnog dokumenta definiraju se potrebni parametri kako bi vođenje poslovanja bilo maksimalno automatizirano.

Kreiranje dokumenata omogućeno je na nekoliko načina i to:

 • unosom stavki na dokumen
 • kopiranjem postojećeg dokumenta
 • automatskim kreiranjem dokumenta na temelju fakture i kalkulacije (otpremnica i primka)
 • automatski, temeljem naloga proizvodnje - razduženje materijala - primka gotovih proizvoda

Dodatno

Stanje zalihe i kartica artikla generira se po snimanju skladišnog dokumenta. Od tog trenutka postaje vidljiv u ostalim djelovima programa.

Praćenje stanja omogućeno je:

 • po nc, pnc, mpc i vpc
 • za jedno ili više skladišta, poslovnih jedinica, grupa proizvoda, robnih marki
 • za određenog partnera/dobavljača

Kartica artikla prikazuje događaje vezane za artikl. Daje podatke o:

 • količinama
 • cijenama
 • stanju
 • dokumentima vezanim uz artikl

Kartici artikla omogućen je pristup iz bilo kojeg djela programa (ctrl+k).


Neka od izvješća

Uz predefinirana izvješća, implementirana je mogućnost kreiranja izvješća prema vlastitim potrebama.Neka od njih su:

 • dnevnik skladišta
 • financijsko stanje skladišta
 • obračun RUC-a
 • pregled prodane robe za zadani period
 • analiza izlaza po grupama proizvoda
 • stanje zalihe po starosnoj strukturi
 • i ostali....

Pored navedenog, postoje i neke dodatne opcije poput:

 • kreiranja naruđbe
 • kartica serijskog broja - pregled aktivnosti za serijske brojeve
 • evidencije i analize isporuka
 • stanje zalihe po serijskim brojevima
 • generiranje računa iz skladišnih dokumenata

Inventura

Dio modula implementiran unutar modula Robno/materijalno poslovanje. Kreira se na zadani datum, za svako skladište pojedinačno. Sadrži podatke o komadnom i financijskom stanju. Po unosu prebrojanog stanja kreiraju se inventurne razlike koje se prenose u financijsko knjigovodstvo.

Izrada inventure moguća je:

 • direktnim unosom količine
 • automatskim unosom količine evidentirane dokumentima prebrojavanja
 • bar code čitačima
 • ručnim terminalima

Aplikacija za rad s ručnim terminalima

Program podržava rad s ručnim terminalnim uređajima za rad u skladištu kao:

 • prijem robe i pozicioniranje
 • povrati robe
 • kreiranje dokumenata
 • prebrojavanje robe i izrada inventure
 • slaganje robe po pozicijama
 • zamjena pozicija
 • kontrola slaganja robe
 • evidencija isporuke robe

 • Veze s ostalim modulima

  Kalkulacije

 • po izradi kalkulacije kreirati će se skladišni dokument (Primka). Podržan je i obrnuti smjer (kalkulacija iz primke)

 • Financijsko knjigovodstvo

 • postavljanjem sheme kontiranja za skladišni dokument rade se automatski prijenos.

 • Fakturiranje/veleprodaja

 • po izdavanju veleprodajnog računa, kreirati će se otpremnica za stavke na računu osim usluga.

 • Kasa

 • kreiranje dokumenta dnevnog prometa i razduženje maloprodajnog skladišta

 • Proizvodnja

 • po zaključenju naloga proizvodnje, zadužiti će se definirano skladište. Promjenom statusa Naloga proizvodnje razduživati će se skladište poluproizvoda, zaduživati skladište otpadnog materijala, zaduživati skladište ostatka proizvodnje....