Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV

Modul služi za evidenciju ulaznih i izlaznih računa, njihovu kontrolu i obračun PDV-a. U potpunosti može funkcionirati samostalno, no omogućena komunikacija s modulima Kasa, Veleprodaja i Kalkulacije uvelike pojednostavnjije rad i smanjuje količinu unešenih podataka. Evidencija podataka generira zakonom definirane knjige na temelju kojih se generira PDV obrazac. Knjiženje ulaznih računa predviđeno je u samom modulu pri čemu se jednom proknjiženi račun (kompletno ili djelomično) trenutno evidentira u, za to predviđenoj temeljnici.

Knjiga ulaznih računa

Knjiga omogućuje evidenciju ulaznih računa, njhovo kontiranje te kreiranje naloga za plaćanje iz samog modula (e-servis). Unose se podaci potrebni za obračun PDV-a, kao i podaci vezani za evidenciju podataka s ulaznog računa i to:

 • datum primitka računa
 • tip, valuta i broj računa
 • poziv na broj
 • datum računa i dospijeće
 • osnovice 23%, 10%, 0% , neoporezivo
 • iznos poreza 23%, 10%,
 • napomene vezane uz ulazni račun

Kreirano je pet knjiga:

 • dobara i usluga u tuzemstvu
 • uvezena dobra i usluge
 • dani predujmovi
 • datum računa i dospijeće
 • vlastita potrošnja
 • dobara i usluga u tuzemstvu - gotovinski računi

Za svaku je knjigu moguće zasebno postaviti shemu kontiranja.

Modul omogućuje automatsku razradu priznatih/nepriznatih troškova 30/70, 70/30 te mogućnost evidencije troška po mjestu i nositelju. Kreiranje naloga banci za plaćanje ulaznih računa opcija je unutar modula. Evidancija plačenih računa također se može pratiti kroz navedenu knjigu uz pregled ukupnog iznosa računa, plaćenog iznosa, djelomično plaćenog iznosa i potrebnog iznosa za plaćanje. Omogučen je ispis virmana prema stavkama u knjizi i kreiranje naloga za internet bankarstvo.

Knjiga izlaznih računa

Knjiga služi za evidenciju izlaznih račna kreiranih u modulu Fakturiranje/Veleprodaja, dnevnih prometa u maloprodaji/ugostiteljstvu ili evidenciju unešenu direktno u knjigu. . Kreirane su tri knjige i to:

 • Isporuka dobara i usluga
 • Knjiga primljenih predujmova
 • Knjiga IRA - vlastita potrošnja

Knjiga se kreira automatski po izdavanju računa. Svaki R1/R2 račun evidentira se kao zasebna stavka u knjizi. U slučaju izdavanja računa u maloprodaji, u knjigu se prenosi ukupni dnevni promet uz izdvajanje R1/R2 računa. Knjiga se može u potpunosti automatski kontirati.

U slučaju direktng unosa izlaznog računa unose se slijedeća polja:

 • broj, datum, dospijeće i iznos računa
 • neoporezivi iznos
 • PDV 0%
 • Valuta
 • Tečaj (povlači se iz programa uz mogućnost definiranja po želji)
 • Iznosi oslobođeni poreza i to za izvoz, tuzemstvo i ostali iznosi
 • Osnovica i pdv 23%
 • Osnovica i pdv 10%

Obrazac PDV

Obrazac se kreira automatski uz mogućnost izmjene, a ispis je omogućen iz modula u papirnatom i elektronskom obliku (ePDV). Kreira se iz Knjige ulaznih i izlaznih računa i to:

 • po datumu računa za R1 korisnike
 • po evidentiranom djelomičnom ili potpunom plaćanju za R2 korisnike
 • preuzimanje iznosa iz knjige povrata poreza iz maloprodaje
 • uključuje preplatu poreza iz prethodnih razdoblja

Nudi trenutni uvid u iznos poreza za povrat/uplatu za zadani period te omogućuje jednostavnu kontrolu PDV obrasca.


Neka od izvješća

Izvješća - Knjiga U-Ra

 • rekapitulacija knjige ulaznih računa po poslovnim jedinicana, dobavljačima, tipu računa, dospjeću plaćanja, datumu..
 • sumarna rekapitulacija knjige ulaznih računa - jedna stavka po dobavljaču
 • ispis knjige u zakonski definiranom obliku, ispis grupiran po mjesecima, ispis s donosima iz prethodnih razdoblja

 • Izvješća - Knjiga I-Ra

 • rekapitulacija knjige izlaznih računa po poslovnim jedinicana, dobavljačima, dospjeću plaćanja, datumu..
 • sumarna rekapitulacija knjige izlaznih računa - jedna stavka po kupcu
 • ispis knjige u zakonski definiranom obliku, ispis grupiran po mjesecima

 • Veze s ostalim modulima

  Kalkulacije

 • po želji korisnika programa, kreirana kalkulacija kreira stavku u knjizi ulaznih računa

 • Financijsko knjigovodstvo

 • automatski prijenos u Financijsko knjigovodstvo ili Knjigu primitaka i izdataka (po evidentiranom plaćanju

 • Document manager

 • vezanje slike uz stavku ulaznog računa (Scan računa)

 • Kasa

 • kreiranje stavke dnevnog prometa iz maloprodaje
 • kreiranje stavke računa iz maloprodaje (R1/R2)