Gotovinska blagajna

Modul služi za unos i obradu gotovinskih uplata i isplata. Generira izvještaje o njima te omogućuje automatski prijenos u modul Financijsko knjigovodstvo. Dozvoljeno je vođenje neograničenog broja gotovinskih blagajni.

Omogućen je unos slijedećih polja:

  • datum
  • opis
  • mjesto troška
  • nositelj troška
  • tip troška
  • partner


Blagajnički izvještaj generira se na temelju unešenih podataka o Uplati/Isplati. Njegov ispis omogućen je u zadanom formatu sa potrebnim podacima.

Veze s ostalim modulima

Financijsko knjigovodstvo

Prijenos podataka u modul Financijsko knjigovodstvo omogućen je postavljanjem sheme knjiženja za gotovinsku blagajnu. Osim automatskog moguće je i direktno knjiženje uplatnice/isplatnice na jedan ili više konta uz određivanje konta po mjestu i nositelju troška.