Putni nalozi i loko vožnja

Modul služi za kreiranje, obradu i analizu putnih naloga. Na temelju unešenih podataka, omogućuje njegov obračun i ispis s potrebnim parametrima.


Dodatno

Prilikom kreiranja putnog naloga, omogučen je unos podataka:

 • datum naloga, putovanja i povratka
 • ima djelatnika
 • radno mjesto
 • razlog, mjesto i predviđeni broj dana putovanja
 • iznos akontacije
 • vrsta prijevoza
 • stanje brojača kilometara

Kreiranje putnog naloga ne zahtjeva unos svih navedenih podataka. Omogućena je naknadna dopuna i izmjena naloga uz evidenciju ostali troškovi nastalih za vrijeme putovanja i to:

 • trajanje puta
 • broj dnevnica
 • unos relacije i stvarnog broja kilometara
 • evidencija ostalih troškova vezanih uz putovanje (gorivo, cestarine...)

Modul ujedno i omogućuje evidenciju loko vožnje po djelatnicima i automobilima. Za evidenciju je dovoljno unijeti:

 • djelatnika
 • vozilo
 • vrijeme početka i kraja puta
 • stanje brojača kilometra prije i poslije puta
 • relaciju

Kao dodatni podatak nudi se unos partnera vezanog uz loko vožnju. Uz evidencije putnih naloga i loko vožnje nude se jednostavna izvješća implementirana u modulu ili samostalno kreirana:

 • pregled putnih naloga
 • obračun naloga u navedenom periodu
 • obračun loko vožnje u navedenom periodu