Osnovna sredstva

Modul služi za evidenciju osnovnih sredstava, izračun amortizacije te kreiranje izvještaja vezanih uz osnovno sredstvo ili sitni inventar. Za evidenciju osnovnog sredstva dovoljno je unijeti:

 • datum nabavke osnovnog sredstva
 • inventarni broj
 • naziv osnovnog sredstva
 • financijski konto
 • nabavna vrijednost
 • amortizacijska skupina
 • tip amortizacije

Dodatno

Pored unosa osnovnih podataka o osnovnom sredstvu, postoji mogućnost unosa i nekih dodatnih polja poput:

 • broj računa nabave
 • dobavljač
 • mjesto troška
 • nositelj troška
 • djelatnik

Modul nudi pregled evidentiranih događaja vezanih uz pojedino osnovno sredstvo i to kroz:

 • karticu osnovnog sredstva
 • evidencija promjene osnovnog sredstva

Obračun amortizacije omogućen je za sva ili samo za odabrana osnovna sredstva.


Izvješća

Uz izvješća koja se mogu kreirati samostalno ponuđena su i neka predefinirana izvješća:

 • knjiga osnovnih sredstava
 • kartica osnovnog sredstva
 • obrazac DI
 • obrazac KONTA - pregled po kontima
 • obrazac PA
 • obrazac PANO

Svako od navedenih izvješća moguće je dodatno uvjetovati prebacivati u druge formate radi dodatnih analiza i obrada. Uz vođenje evidencije Osnovnih sredstava, modul omogućuje praćenje sitnog inventara kao posebne stavke unutar osnovnih serdstava.