Knjiga primitaka i izdataka

Modul služi za praćenje, evidenciju i analizu primitaka i izdataka obrtnika. Svaku stavku knjige moguće je voditi prema mjestima i nositeljima troška. Moguć je ručni unos stavki direktno u knjigu i automatski prijenos stavki po evidentiranom plaćanju.

U slučaju automatskog prijenosa stavki, prenose se svi podaci potrebni za formiranje knjige. Za ručni unos stavki ponuđena su slijedeća polja za unos:

 • Datum
 • Primici u gotovini, naravi, na žiro račun
 • PDV u primicima
 • Izdaci u gotovini, naravi, na žiro, iz članka 22
 • PDV u izdacima

Kod unosa stavki u knjigu, modul nudi mogućnost definiranja mjesta i tipa troška te unos opisa i napomene za svaku stavku.

Obračun knjige nudi mogućnost zadavanja određenih uvjeta i to za:

 • poslovnu jedinicu
 • mjesto troška ili
 • određeni tip troška
 • period za pregled

Ispis knjige primitaka i izdataka kao i njezina rekapitulacija kreirani su u zakonom definiranom obliku.


Veza s ostalim modulima

Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV

 • po evidentiranom plaćanju, program kreira stavku u Knjizi primitaka i izdataka

 • Kasa, Ugostiteljstvo

 • Po zaključenju dana program evidentira stavku gotovinskog plaćanja u knjizi primitaka i izdataka