Nadzorne knjige uvoza i izvoza

Modul kreiran za vođenje nadzornih njiga prilikom uvoza i izvoza roba i usluga.

Modul u potpunosti funkcionira samostalno pri čemu pokriva sve zakonom predviđene forme.