Virmani

Modul služi za jednostavan ispis virmana. Prilikom ispisa virmana unose se potrebni podaci i to:

  • podaci o platitelju
  • padaci o primatelju
  • svrha
  • iznos
  • jedinica zavoda
  • datum plaćanja
  • datum predaje virmana

Veze s ostalim modulima

Knjiga U-Ra/I-Ra/PDV

Modul omogućuje ispis virmana prema stavkama iz knjige.


Obračun plaća

Modul omogućuje ispis virmana za isplatu plaća i ostalih davanja vezanih uz isplatu dohotka djelatnika (zdravstveno, mirovinsko, prirez, obustave...).