Obračun kamata

Pored djela programa implementiranog u modul Financijsko knjigovodstvo koji se bavi detaljnim obračunom kamata, kreiran je modul za pojednostavljeni obračun kamata za nedospjela potraživanja. Nije u vezi s ostalim modulima već je u potpunosti samostalan.


Dodatno

Unos obračuna kreira se direktnim unosom:

  • datuma
  • godišnje stope
  • partnera
  • iznosa računa
  • datuma računa
  • datuma valute

Izvješća

Izvješća implementirana u modul:

  • pregled obračuna
  • rekapitulacija obračuna

Svaki podatak unutar dobivenog izvješća moguće je dodatno filtrirati, sortirati te dobivene rezultate printati i prebacivati u druge formate korisne za daljnju obradu (Excel, HTML)