Proizvodnja

Modul služi za kreiranje naloga proizvodnje, praćenje proizvodnog procesa, automatsko praćenje stanja zalihe skladišta materijala i gotovih proizvoda te, u konačnici, izračuna cijene proizvodnje. U slučaju planiranja proizvodnje, modul omogučva planiranje proizvodne cijene proizvoda prema planiranoj evidenciji utrošenog vremena i materijala.


Dodatno

Unošenjem naloga proizvodnje omogućuje se unos potrebnih podataka za izradu gotovog proizvoda/poluproizvoda i to:

 • kupac
 • proizvod
 • datum naloga
 • datum do kojeg nalog treba biti izvršen (nije obavezan podatak)
 • količina proizvoda
 • normativ (nije obavezan podatak)
 • datum proizvodnje
 • status naloga (proizvoljno definiran, npr. novi, otvoren, u procesu, potrebna kontrola kvalitete, zatvoren...)

Tjekom proizvodnog procesa modul prati utrošak materijala prema evidentiranom zaduženju te po zaključenju proizvodnje daje usporedbu stvarnog utroška materijala i vremena u odnosu na planirani.

U nalog se unose svi troškovi evidentirani prilikom proizvodnog ciklusa što daje realnu vrijednost proizvedenog proizvoda. Ostatak proizvodnje može biti evidentiran na skladišu materijala kao novi materijal za proizvodnju, a može biti uračunat u proizvodnu cijenu proizvoda.

Ispisi naloga proizvodnje prilagođeni su potrebama korisnika.


Neka od izvješća

Pregledi i izvješća nude uvid u stanje naloga proizvodnje i to po:

 • poslovnoj jedinici
 • skladištu
 • proizvodu i grupi proizvoda
 • kupcu
 • statusu naloga
 • periodu kreiranja/proizvodnje

Veze s ostalim modulima

Robno/Materijalno poslovanje

Preuzimanjem robe sa skladišta za potrebe proizvodnje, modul razdužuje skladište materijala. Po zaključenju naloga proizvodnje, kreira se primka gotovih proizvoda/poluproizvoda. Pri tome zadužuje proizvoljno definirano skladište. U cijelom procesu korisnik ima mogućnost samostalnog određivanja skladišta:

 • proizvodnje
 • gotovih proizvoda
 • poluproizvoda
 • repromaterijala
 • ...