Servis

Modul je namjenjen poduze鎖ma koja imaju potrebu za izdavanjem i evidencijom radnih naloga. Predvi餰na su tri moda rada pri 鑕mu je predmet servisiranja vezan uz:

 • 筰frarnik artikala
 • 筰frarnik aparata
 • optiku

Dodatno

prilikom unosa radnog naloga dovoljno je unijeti samo osnovne podatke. Tijekom izvr筧vanja radnog naloga serviser evidentira stavke naloga (usluge i artikle). Na temelju evidencije izravno se kalkulira cijena izvr筫ne usluge i materijala.

Kreiranje radnih naloga omogu鎢je unos svih potrebnih i dovoljnih podataka za evidenciju i to:

 • partner - fizi鑛a ili pravna osoba koja se ve緀 uz radni nalog
 • korisnik - fizi鑛a ili pravna osoba koja na koju se nalog odnosi
 • kontakt osoba partnera/korisnika
 • adresa partnera/korisnika
 • telefon
 • datum prijave kvara
 • tip i status radnog naloga - korisnik samostalno dodjeljuje tipove naloga ovisno o vlastitim potrebama
 • naziv servisera kome je nalog upu鑕n
 • raspored izvr筫nja radnih naloga
 • podaci o predmetu servisiranja, opis kvara, napomene

Pregled rasporeda radnih naloga

Pregled rasporeda radnih naloga kreiran je u tabli鑞om i grafi鑛om obliku pri 鑕mu se nudi izbor slijede鎖h parametara:

 • period pregleda
 • pregled naloga samo za odre餰ne partnere
 • pregled po tipu naloga
 • pregled po statusu naloga
 • pregled po serviseru, vlasniku naloga
 • tip pregleda
   • dan
   • radni tjedan (pon-pet)
   • tjedan
   • mjesec
   • sati po danima

Neka od izvje规a

Modul nudi analize i izvje规a kreiranih radnih naloga kroz predefinirane ponu餰ne forme. Unutar formi mogu鎒 je postavljati uvjete te na temelju uvjetovanog kreirati izvje规a prema vlastitim potrebama. Neki od mogu鎖h uvjeta su:

 • izvje规e po partnerima i statusima
 • izvje规a za period po
   • datumu naloga
   • datumu ra鑥na generiranog iz naloga
   • datumu zaklju鑕nja naloga
   • datumu otvaranja naloga
   • datumu rasporeda naloga
 • izvje规e za uslugu/artikl i grupu usluga/artikala
 • izvje规e za jednog ili vi筫 djelatnika
 • izvje规e za regiju

Na temelju postavljenih uvjeta, program nudi rezultate. Svaki dobiveni rezultat mogu鎒 je dodatno prebaciti u druge formate (Excel, Xml...) radi daljnjih analiza i obrada. Unato toj mogu鎛osti program nudi neka predefinirana izvje规a poput:

 • cijena, RUC i NC po djelovima
 • cijena usluge
 • opis kvara
 • opis servisera
 • datum zaprimanja i zatvaranja radnog naloga
 • regija i mjesto vezana uz aparat (proizvoljno definirane regije)
 • obra鑥n u鑙nka po djelatnicima i stavkama naloga
 • pregled kartice aparata sa podacima o izvr筫nim uslugama i ugra餰nim djelovima u periodu
 • analiza radnih naloga po na鑙nu dolaska klijenta

Fakturiranje

Fakturiranje radnih naloga omogu鑕no je iz modula. Modul je vezan uz ostale djelove progama 箃o omogu鑥je pra鑕nje tjeka generiranih dokumenata (skladi筺i dokumenti maloprodajni i veleprodajni ra鑥ni, knjiga U-Ra/I-Ra/PDV).

Postavljanjem uvjeta za fakturiranje radnih naloga mogu鎒 je generirati ra鑥ne:

 • za jednog ili vi筫 partnera
 • za jedan ili vi筫 statusa naloga
 • od jednog ili vi筫 servisera
 • za jedan ili vi筫 tipova naloga
 • za odre餰ni period naloga
 • sa odre餰nog skladi箃a
 • sa proizvoljnim datumom

Veze s ostalim modulima

Fakturiranje/veleprodaja

Modul omogu鎢je generiranje veleprodajnih ra鑥na iz radnog naloga. Tako kreirani ra鑥ni imaju sve karakteristike direktno izdanog veleprodajnog ra鑥na. Kao takvi se kontiraju i prenose u financijsko knjigovodstvo pri 鑕mu se odvajaju stavke robe i usluge. Tako izdani ra鑥ni kreiraju stavku u Knjizi izlaznih ra鑥na, zadu緐ju partnera...


Kasa

Modul omogu鎢je generiranje maloprodajnih ra鑥na iz radnog naloga


Robno/materijalno poslovanje

U trenutku evidentiranja stavke robe/materijala na radni nalog, modul razdu緐je odabrano skladi箃e.


Obra鑥n pla鎍

Prema stavci radnog naloga, modul dodaje definiranu stavku pozicije pla鎒 prema u鑙nku djelatnika