SPM

Pretplate - ugovorne obveze

Dio modul je predviđen za automatsko generiranje računa vlastitim korisnicima usluga. Omogućuje neograničeno kreiranje usluga za fakturiranje sa unaprijed definiranim jednakim vremenskim razmacima (mjesečno, godišnje….) i cijenom.

Neke od njih su:

 • komunalne usluge i naknade
 • pretplate (telefon, internet...)
 • ugovorne usluge
    • korisnici usluga knjigovodstvenih servisa
    • naplata usluge održavanja


Loyalty

Dio modula predviđen za praćenje potrošnje vlastitih članova. Modul prati:

 • broj izdanih računa
 • iznose začuna
 • dodjeljene rabate
 • poslovnice u kojima je kreiran račun
 • datume
 • promet po artiklima i grupama artikala
 • sakupljene i potrošene bodove uz prethodno definiran sustav bodovanja
 • promete u vremenskim periodima

Omogućuje jednostavnu registraciju članova. Po registraciji člana modul omogućuje unos podataka o članu radi daljnje evidencije i pračenja, kreiranja aktivnosti prema članu te analize ukupne potrošnje i to:

 • broj iskaznice
 • ime i prezime
 • adresa
 • mjesto
 • e-mail
 • broj telefona
 • datum rođenja
 • spol
 • evidencija načina dolaska


Korisniku je omogučeno samostalno kreiranja sustava vrijednosti bodovanja pojednih artikala, kao i definiranja načina potrošnje skupljenih bodova