Tehnički preduvjeti

Minimalni preduvjeti za kvalitetno funkcioniranje Luceed programskog paketa je:

 • Računala:
   • Dual-Core CPU, 4GB RAM
   • Windows operativni sustav
   • Printeri - matrični, termalni, paralelni, serijski, mrežni, usb

 • Serveri i OS
   • Quad Core CPU, 8 GB RAM - ovisno o broju klijenata
   • Operativni sustav Linux, Windows