Podrška


Kako bi Vaša elektronička pošta funkcionirala bez zadrške, osigurali smo za vas web podršku pomoću koje možete otvarati, čitati, uređivati i preusmjeravati e-mail adrese. Pri tome, administrator korisnika usluge ima mogućnost uređivanja svih adresa, a vlasnik adrese samo vlastitu.
Pristupni podaci šalju se na adresu koju odredi administrator korisnika usluge.