Što je web hosting?


Web hosting je usluga zakupa prostora na Internet poslužitelju (serveru). Pojam servera označava čvorište unutar Internet mreže preko kojeg korisnici iz bilo kojeg dijela svijeta mogu pristupiti Vašim web stranicama te komunicirati putem elektronske pošte.


Usluga hostinga obuhvaća sljedeće:

 • zakup određene veličine diskovnog prostora na kojem će biti smještene Vaše web stranice sa svim podacima koje one sadrže (html, slike, skripte,...)
 • dodjeljivanje određenog broja e-mail adresa (elektronska pošta).

Ovo su osnovne usluge koje sadrže mnoge druge elemente koji omogućuju korisniku kvalitetnu podršku u funkcioniranju web stranica i e-mail komunikacije:

 • POP3 protokol za čitanje pošte, odnosno adrese: ime@imefirme.hr (.com,.net,...)
 • održavanje stranica pomoću FTP protokola
 • CGI, PHP podrška
 • održavanje stranica pomoću FTP protokola
 • MySQL baza podataka,...

 • Osim toga, korisniku su dostupni statistički podaci vezani za njegove stranice:

  • dnevna i mjesečna statistika pristupa
  • korištenje brojača pristupa
  • vlastite error stranice (log).