LUCEED

Luceed pruža potpuno integrirana poslovna rješenja za tvrtke različitih djelatnosti i veličine.

OPŠIRNIJE

PODRŠKA

100% uz vas

TOMSOFT

Mi imamo rješenja za probleme koje vi još ne vidite!

Opće informacije

 

 1. Društvo Tomsoft d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, 4. Vrbik 6, OIB: 28658131868 (dalje u tekstu: Društvo i/ili Voditelj obrade) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Za poslove registracije domene uz društvo Tomsoft d.o.o. prikupljanje i obradu određenih osobnih podataka vrši i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, sa sjedištem u Zagrebu, J. Marohnića 5, OIB:58101996540 takođe u skladu sa ovom izjavom o privatnosti.
 2. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati korisnicima svojih usluga jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama
 3. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
 4. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte našu osobu odgovornu za zaštitu osobnih podataka e-porukom na adresu e-pošte gdpr@tomsoft.hr  
 5. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.tomsoft.hr (dalje u tekstu: Stranica).
 6. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na Stranici uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

 

Načela obrade osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca (ovlaštenih osoba, radnika ili bilo kojih drugih osoba čiji su podaci dostavljeni Voditelju obrade) svojih poslovnih partnera i/ili kupaca pravnih osoba i/ili fizičkih osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrtnici ili trgovci pojedinci (dobavljači, kupci i dr. poslovni partneri) u kontekstu svojih poslovnih procesa s poslovnim partnerima i/ili kupcima te  posjetitelja Stranice i/ili tražitelja zaposlenja i/ili posjetitelja poslovne zgrade i prostorija Društva (dalje u tekstu: Ispitanik) temeljem sljedećih načela zaštite osobnih podataka:

•        Zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi osobnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom te omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;

•        Ograničenost svrhe – Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;

•        Smanjenje količine podataka – Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

•        Točnost osobnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka obavijesti Voditelja obrade odmah ili u najkraćem roku;

•        Ograničenje pohrane podataka – Društvo osobne podatke ispitanika pohranjuje onoliko dugo koliko je nužno potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga briše iz svih evidencija, odnosno  u odnosu na iste primjenjuje anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;

•        Cjelovitost i povjerljivost – Društvo osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

Osobni podaci koji se obrađuju i korištenje osobnih podataka

Ova Izjava o privatnosti objašnjava:

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja o Vama;

 •  Način na koji Voditelj obrade pribavlja Vaše osobne podatke;
 •  Načine na koje Voditelj obrade koristi Vaše podatke;
 •  Osnove na temelju kojih Voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke;
 •  S kime Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke;
 •  Kako Voditelj obrade štiti Vaše osobne podatke

 

Vrste osobnih podataka koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje

 1. Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

2.  Voditelj obrade može prikupljati Vaše osobne podatke kada obavlja svoje poslovanje, uključujući kada se Vi obraćate Voditelju obrade, tražite informacije od Voditelja obrade, koristite internetsku stranicu Voditelja obrade ili koristite usluge Voditelja obrade.

3. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje od Ispitanika uključuju:

– osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime, OIB, naziv tvrtke zaposlenja, audiosnimka glasa;
– podaci za kontakt: adresa tvrtke zaposlenja, e-mail adresa, broj telefona tvrtke zaposlenja i/ili broj mobilnog telefona;
– podaci o radnom mjestu: naziv radnog mjesta/funkcije;
– financijske podatke: podaci o bankovnom računu poslovnog partnera fizičke osobe;
– podatke dostavljene u molbi za posao i životopisu tražitelja zaposlenja kao što su: podaci o prijašnjim radnim mjestima i poslodavcima, obrazovanju, stručnim kvalifikacijama i sl.;
– tehničke podatke (broj posjeta stranici, ili način korištenja stranice, IP adresa, uređaj korisnika) prikupljeni putem kolačića (tzv.cookies);
– i druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade prilikom obraćanja Voditelju obrade.

4. Za potrebe ove Izjave o privatnosti, pojam tvrtka zaposlenja odnosi se na poslodavca ispitanika u slučaju kada se radi o ovlaštenim osobama, radnicima ili bilo kojim drugim osobama poslovnih partnera Društva, neovisno o tome radi li se poslovnim partnerima pravnim ili fizičkim osobama. U slučaju poslovnih partnera fizičkih osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrtnici ili trgovci pojedinci, pojam tvrtka zaposlenja odnosi se na njihovu samostalnu gospodarsku djelatnost (obrt, tvrtka trgovca pojedinca).

5. Voditelj obrade radi osiguranja osoba i imovine prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prikupljene putem videonadzora ulaza u poslovnu zgradu, ulaza u skladište, prizemlja i ulaznog hodnika poslovne zgrade Društva.

6. Voditelj obrade ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

 

Način prikupljanja osobnih podataka

 1. Voditelj obrade prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, uključujući:
 •  kao dio poslovnih procesa Društva (odabir kandidata za posao) te za vrijeme ispunjavanja obveza Društva iz ugovora o pružanju usluga Društva (npr. u pružanju usluge podrške korisnicima   naših programskih rješenja);
 •  za vrijeme praćenja Stranice, uključujući i e-mail komunikaciju upućenu prema i od Društva;
 •  slanjem otvorene molbe za zaposlenje u Društvu od strane Ispitanika;
 •  javljanjem Ispitanika na natječaj za posao u Društvu;
 •  putem videonadzora;
 •  kada Ispitanik dostavi informacije tijekom izravne komunikacije s Društvom (npr. elektronička ili telefonska komunikacija), uključujući osobnu komunikaciju s osobljem Društva.
 1. Kada Voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke na neki od navedenih načina, koristi ih isključivo u svrhu koja Vam je navedena u vrijeme prikupljanja tih podataka.

 

Svrha i razdoblje čuvanja osobnih podataka

1. Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:

 • ispunio svoje obveze iz ugovora o pružanju usluga Društva;
 • radi ponude proizvoda Društva, uključujući slanje publikacija (newslettera i sl.) Ispitanicima;
 • radi unaprijeđenja usluga,
 • radi analize i administriranja Stranice, uključujući nadzor upotrebe stranice;
 • proveo selekcijski postupak odabira kandidata za zapošljavanje u Društvu i sklopio ugovor o radu s odabranim kandidatom;
 • radi zaštite osoba i imovine (putem videonadzora);
 • učinio dostupnim podatke koje je zatražio Ispitanik;
 • te
 • ispunio bilo koju svoju pravnu obvezu.

 

A. IZVRŠAVANJE UGOVORA I OBAVLJANJE POSLOVANJA

Voditelj obrade kao pružatelj usluge programskih rješenja svojim kupcima i/ili kao pružatelj usluga svojim partnerima obrađuje od Ispitanika sljedeće osobne podatke: osobne podatke za identifikaciju, kontakt podatke, financijske podatke te druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade prilikom obraćanja Voditelju obrade u vezi izvršavanja ugovora.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu poduzimanja radnji koje prethode sklapanju ugovora, sklapanja i izvršenja ugovora o pružanju usluga Društva od strane Voditelja obrade kao pružatelja usluge i izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva Ispitanika i sporova s Ispitanicima te unaprjeđenje usluga Društva.

Voditelj obrade obrađuje od Ispitanika tražitelja zaposlenja u Društvu sljedeće osobne podatke: osobne podatke za identifikaciju, kontakt podatke, podatke dostavljene u molbi za posao i životopisu tražitelja zaposlenja te druge podatke koje Ispitanik možda pruži Voditelju obrade prilikom obraćanja Voditelju obrade u tu svrhu. Navedeni osobni podaci obrađuju se u svrhu provedbe selekcijskog postupka odabira kandidata za zapošljavanje u Društvu i sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi izvršenja obveza Društva temeljem ugovora o pružanju usluga Društva i odabira odgovarajućeg kandidata za posao, moguće je da ćemo morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Treće strane.

Osobni podaci prikupljeni u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Voditelja obrade se brišu po proteku 5 godina od dana dospijeća plaćanja računa za pruženu uslugu, osim u slučaju da primjerice prema računovodstvenim propisima postoji obveza Voditelja obrade na čuvanje navedenih podataka na dulje razdoblje. Snimke telefonskih poziva brišu se po isteku tri (3) mjeseca od poziva.

Osobni podaci prikupljeni od tražitelja zaposlenja čuvaju se isključivo do okončanja selekcijskog postupka odabira kandidata u odnosu na pojedini natječaj za radno mjesto te ih briše najkasnije po proteku roka od 30 dana od dana odabira kandidata za zapošljavanje.

U slučaju otvorene molbe za zapošljavanje, Voditelj obrade osobne podatke Ispitanika čuva do prvog sljedećeg natječaja za odgovarajuće radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje te ih briše u skladu s prethodnom točkom ove Izjave o privatnosti najkasnije po proteku roka od 30 dana od dana odabira kandidata za zapošljavanje.

 

B. MARKETING

Osobne podatke koje ste kao Ispitanik dostavili Voditelju obrade ili koje je Vaša tvrtka zaposlenja dostavila o Vama Voditelju obrade radi primitka newslettera (e-mail adresa) putem stranice, tijekom komunikacije s osobljem Voditelja obrade ili putem elektroničke pošte, Voditelj obrade može koristiti radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o proizvodima Društva, ukoliko je Ispitanik za isto dao svoju privolu.

Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o proizvodima Društva, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na: gdpr@tomsoft.hr ili u samom newsletteru odabirom opcije za otkazivanje primitka newslettera

Voditelj obrade čuva osobne podatke prikupljene u ovu svrhu trajno odnosno do trenutka povlačenja privole Ispitanika nakon čega ih briše odnosno uništava.

 

C. KORIŠTENJE STRANICE

Voditelj obrade, kao pružatelj usluga internetske stranice www.tomsoft.hr  u svrhu posjete Stranici, rješavanja problema na i/ili u vezi sa Stranicom, provedbe administracijskih zadataka, obrađuje sljedeće osobne podatke: IP adresa, uređaj Ispitanika i e-mail adresa.

Ujedno Društvo na stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies). Podatke prikupljene putem cookies-a, Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:

– posjećujete li i kako posjećujete Stranicu Društva,

– koje sadržaje na Stranici pregledavate.

Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu.

Molimo provjerite https://www.tomsoft.hr/obavijest-o-kolacicima/ za više informacija o obradi osobnih podataka koji se obrađuju putem kolačića te o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu se čuvaju se ovisno o vrsti „kolačića“. Obzirom na navedeno, molimo Vas da točno razdoblje pohrane provjerite u https://www.tomsoft.hr/obavijest-o-kolacicima/

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi upravljanja stranicom Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Treće strane.

 

D. ISPUNJAVANJE PRAVNIH OBVEZA VODITELJA OBRADE

Pored svega navedenog, podatke za identifikaciju, kontakt podatke i financijske podatke Ispitanika Voditelj obrade obrađuje i radi ispunjavanja svojih pravnih obveza primjerice s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa.

Osobni podaci koji se obrađuju u tu svrhu čuvaju se koliko je to propisano mjerodavnim propisima.

U opsegu u kojem je to razumno potrebno u vezi ispunjavanja pravnih obveza Društva, moguće je da ćemo morati dijeliti osobne podatke s trećim osobama. Molimo Vas, pregledajte podnaslov Treće strane.

 

E. ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE (VIDEONADZOR)

 Voditelj obrade radi zaštite osoba i imovine snima putem sustava videonadzora ulaz u poslovnu zgradu, ulaz u skladište, prizemlje i ulazni hodnik poslovne zgrade Društva te se osobni podaci prikupljeni putem videonadzora ne koriste za druge svrhe.

Sve prostorije koje se snimaju putem videnadzora su označene oznakom da je prostorija pod videonadzorom na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja i sadrži sve potrebne podatke propisane zakonom.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba Voditelja obrade i/ili osoba koju on ovlasti te iste osobe osobne podatke prikupljene putem videonadzora ne mogu koristiti za druge svrhe osim svrhe zaštite osoba i imovine.

Sustav video nadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Voditelj obrade će uspostaviti automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

Osobni podaci prikupljeni u ovu svrhu čuvaju se najduže 6 mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

 

 Osnove za obradu osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih osnova:- izvršavanje ugovora o pružanju usluga Društva te poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora o pružanju usluga Društva,

 • poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora o radu na zahtjev Ispitanika koji se javljaju na otvoreni  natječaj za radno mjesto u Društvu;
 • legitimni interes Voditelja obrade i to za: pružanje usluge Stranice i upravljanje istom, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između poslovnih partnera i/ili kupaca i Društva, radi unaprijeđenja usluga Društva, radi dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama kako je to detaljno navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti te videonadzora;
 • izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newsletter-a, e-mail obavijesti o proizvodima Društva, te obradu  osobnih podataka Ispitanika koji šalju otvorenu molbu za zaposlenje u Društvu;
 • radi ispunjavanja pravnih obveza Voditelja obrade.

 

Treće strane

Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima s istima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Takve treće osobe (poslovni partneri Voditelja obrade) uključuju:

 • stručne savjetnike i revizore,
 • dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga; i
 • druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade ne dozvoljava da Vaši osobni podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu privolu u tu svrhu.

 

Zaštita Vaših osobnih podataka

1. Društvo zaštitu osobnih podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili vaše osobne podatke.

2. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja.

3. Kako bi zaštitilo osobne podatke Ispitanika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere skojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

 

Prava ispitanika

 1. Podnošenje prigovora – Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika.

Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade (Zagreb, 4. Vrbik 6, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese:gdpr@tomsoft.hr

Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje

3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: gdpr@tomsoft.hr kako bismo ažurirali Vaše podatke.

4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.

5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
 • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

7. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.

8. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se pisanim putem na sljedeću adresu: Tomsoft d.o.o., Zagreb, 4. Vrbik 6, n/r Voditelj obrade – ne otvarati) ili putem e-mail adrese: gdpr@tomsoft.hr

9. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

10. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

 

Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama

 1. U slučaju nedavanja Vaših osobnih podataka koje Društvo traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora o pružanju usluga, ugovor ne može biti sklopljen, budući da Voditelj obrade neće biti u mogućnosti izvršiti ugovor.

2. U slučaju nedavanja privole ili naknadnog povlačenja privole za primanje naših marketinških obavijesti, nećete primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o proizvodima Društva.

3. U slučaju da kandidat koji se javlja na natječaj odbije dati/ne dostavi osobne podatke koji se natječajem zahtijevaju radi odabira kandidata s kojim će sklopiti ugovor o radu, selekcijski postupak u odnosu na takvog kandidata neće moći biti proveden te će se smatrati da takav kandidat ne želi sudjelovati na natječaju.

4. Kandidati koji su dostavili otvorenu molbu za zapošljavanje, svoju privolu na obradu osobnih podataka mogu opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju osobne podatke takvih kandidata, prikupljene na temelju privole, više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe te ćemo iste brisati iz našeg sustava ili fizički uništiti, ovisno o mediju kojim je dostavljena molba kandidata.

5. Privolu koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

6. Davanje i povlačenje privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu gdpr@tomsoft.hr ili slanjem pisanog zahtjeva na adresu sjedišta Voditelja obrade.

 

Povjerljivost podataka trećih osoba

 1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od Ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem stranice tomsoft.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko internetske stranice www.tomsoft.hr posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

Naši korisnici