LUCEED

Luceed pruža potpuno integrirana poslovna rješenja za tvrtke različitih djelatnosti i veličine.

OPŠIRNIJE

PODRŠKA

100% uz vas

TOMSOFT

Mi imamo rješenja za probleme koje vi još ne vidite!

Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.tomsoft.hr

Molimo Vas da se prije početka korištenja Internet stranice www.tomsoft.hr (dalje u tekstu: “stranica”) koju pruža društvo Tomsoft d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, 4. Vrbik 6, OIB: 28658131868, (dalje u tekstu: Tomsoft i/ili Pružatelj usluge) upoznate s ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranice. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite na info@tomsoft.hr

 Prihvaćanje Općih uvjeta

  1. Pristupanjem stranici ili korištenjem bilo kojeg dijela njezinog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove Opće uvjete korištenja Internet stranice www.tomsoft.hr (dalje u tekstu: “Opći uvjeti”), kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja predmetne stranice i usluga koje se putem iste pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim, molimo vas da dalje ne koristite stranicu i usluge koje se putem nje pružaju.

Promjene Općih uvjeta i stranice

1. Tomsoft zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete, te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Tomsoft Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

2. Tomsoft zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i stranicu, odnosno bilo koji njegov dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem nje pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na promjenu vremena dostupnosti, sadržaja, dostupnosti novih podataka, načina prijenosa, kao i prava na pristup ili korištenje stranici.

3. Vaša je dužnost i obveza da koristite stranicu u skladu sa pozitivnim propisima, te općim moralnim i etičkim načelima. Tomsoft ima pravo u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja stranice kako bi osigurao poštivanje ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa.

4. Obvezujete se da se nećete koristiti stranicom, odnosno njezinim sadržajem i uslugama kako biste:

1. obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju;

2. sugerirali Vašu povezanost sa stranicama;

3. kršili bilo koji pozitivan propis.

Sadržaj i usluge

1. Stranica Vam omogućava da pristupite različitim sadržajima. Sadržaje stvaraTomsoft, naši suradnici i partneri.

2. Tomsoft ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.

3. Stranica sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Tomsoft nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Tomsoft se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Tomsoft-om samo zbog postojanja veze s web stranicom.

4. Tomsoft do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

5. Tomsoft zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. Tomsoft također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

Autorska prava

1. Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranici zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i Tomsofta.

2. Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranicu ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3. Urednički sadržaj stranice je vlasništvo Tomsofta.

4. Korištenjem stranice daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranice na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

5. Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost;

1. Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja iTomsofta;

2. Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristankaTomsofta;

3. Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

4. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Tomsoft izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja stranice, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samoj stranici.

Odgovornost

1. Tomsoft ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranice.

2. Stranicu koristite isključivo na Vašu vlastitu odgovornost. Tomsoft kao niti jedna treća osoba povezana sa njime, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Tomsoft.

3. Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga Tomsoft ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. Tomsoft ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

4. Na odnos između Vas i Tomsofta primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Naši korisnici