LUCEED

Luceed pruža potpuno integrirana poslovna rešenja za firme različitih delatnosti i veličine.

VIŠE

PODRŠKA

100% uz vas

TOMSOFT

Mi imamo rešenja za probleme koje vi još ne vidite!

Proces zaprimanja i obrade reklamacije odnosno servisiranja robe jednako je važan kao i sama prodaja

  • podržan rad servisa po artiklima i po lokacijama/uređajima
  • praćenje servisnih naloga kroz statuse od otvaranja do zatvaranja
  • servisiranje proizvoda bez preuzimanje artikala na zalihu
  • jednostavno povezivanje sa magacinskim dokumentima
  • servisiranje prema servisnim intervalima
  • raspored naloga po serviserima
  • fakturisanje prema radnim nalozima
  • automatsko kreiranje ponavljajućih servisnih naloga
  • istorijsko praćenje servisa
Efikasno praćenje servisnih naloga zadržava klijente, ali i smanjuje troškove poslovanja.

Više detalja o pojedinim industrijama